meta data for this page
  •  

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
kemia:kemikaalien_luokitus_ja_varoitusmerkit [14/10/2019 15:40]
elisa
kemia:kemikaalien_luokitus_ja_varoitusmerkit [14/10/2019 15:41] (nykyinen)
elisa
Rivi 14: Rivi 14:
  
 {{  kemia:kemikaaliturvallisuus:varoitusmerkit.png?250|Kemikaalien varoitusmerkit}} {{  kemia:kemikaaliturvallisuus:varoitusmerkit.png?250|Kemikaalien varoitusmerkit}}
-Kemikaalien luokitus näkyy selkeimmin kemikaaleissa olevista varoitusmerkeistä. Varoitusmerkkejä on 9 kappaletta, ja ne jakautuvat luokituksen mukaisesti terveys-, ympäristö- ja fysikaalisiin vaaroihin. Varoitusmerkki ei vielä yksistään kerro vaaran suuruudesta tai siitä, miten kemikaali vaikuttaa ihmiseen tai ympäristöön. Varoitusmerkkiä täydentää huomiosana sekä H- ja P-lausekkeet. Yhdellä kemikaalilla voi olla 0-3 varoitusmerkkiä: Jos kemikaalin minkään ainesosan puolesta varoitusmerkin luokitus ei täyty, kemikaalilla ei ole varoitusmerkkiä (voi olla H- ja P-lauseita). Enimmillään kemikaalilla voi olla kolme varoitusmerkkiä, jos kemikaali aiheuttaa terveysvaaraa, fysikaalista vaaraa ja ympäristövaaraa. Kemikaalilla ei voi olla kahta tai useampaa varoitusmerkkiä, jotka kaikki kertovat esim. fysikaalisesta vaarasta. Vain suurinta vaaraa ilmoittava merkki ilmoitetaan.+Kemikaalien luokitus näkyy selkeimmin kemikaaleissa olevista varoitusmerkeistä. Varoitusmerkkejä on 9 kappaletta, ja ne jakautuvat luokituksen mukaisesti terveys-, ympäristö- ja fysikaalisiin vaaroihin. Varoitusmerkki ei vielä yksistään kerro vaaran suuruudesta tai siitä, miten kemikaali vaikuttaa ihmiseen tai ympäristöön. Varoitusmerkkiä täydentää huomiosana sekä H- ja P-lausekkeet.  
 + 
 +\\ Yhdellä kemikaalilla voi olla 0-3 varoitusmerkkiä: Jos kemikaalin minkään ainesosan puolesta varoitusmerkin luokitus ei täyty, kemikaalilla ei ole varoitusmerkkiä (voi olla H- ja P-lauseita). Enimmillään kemikaalilla voi olla kolme varoitusmerkkiä, jos kemikaali aiheuttaa terveysvaaraa, fysikaalista vaaraa ja ympäristövaaraa. Kemikaalilla ei voi olla kahta tai useampaa varoitusmerkkiä, jotka kaikki kertovat esim. fysikaalisesta vaarasta. Vain suurinta vaaraa ilmoittava merkki ilmoitetaan.
 \\ \\
 == Huomiosanat == == Huomiosanat ==