meta data for this page
  •  

Käyttöturvallisuustiedote

Kuluttajat saavat tarvittavat tiedot kemikaalin turvallisesta käytöstä kemikaalin pakkauksessa olevasta etiketistä. Jos työssä käytetään kemikaaleja, puhutaan ammattikäyttäjästä. Ammattikäyttäjiä ovat esimerkiksi siivoojat, maalarit, rakennusmiehet, jne. Ammattikäyttäjät saavat tietoa kemikaalista myös etiketistä, mutta tämän lisäksi ammattikäyttäjillä on oikeus ja velvollisuus hankkia myös lisätietoa käyttämistään kemikaaleista. Kemikaaleista löytyy lisätietoa niiden käyttöturvallisuustiedotteista.


Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen ominaisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- ja ammattikäyttöön. Käyttöturvallisuustiedote täsmentää pakkausmerkintöjä ja antaa lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Käyttöturvallisuustiedote on aina vakiomuotoinen: siinä on aina samat otsikot ja alakohdat, joista jokainen kohta on täytettävä. Käyttöturvallisuustiedotteen laadinnasta vastaa Suomessa kemikaalin valmistaja tai kemikaalin maahantuoja. Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava ammattikäyttäjälle pyynnöstä välittömästi, mutta käytännössä käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät suomalaisen valmistajan tai maahantuojan verkkosivuilta.


Tutustu muutamaan suomalaisen yrityksen tuotteisiin ja tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteisiin:
Kiilto: https://www.kiilto.com/fi/kuluttajat/puhtaus-ja-hygienia/kuluttajat-kayttoturvallisuustiedotteet/
Neste: https://www.neste.fi/tuotetiedotteet?productGroup=&searchTerm=
Tikkurila: https://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/tuotteet/tuotteet_aakkosjarjestyksessa
Teknos: https://www.teknos.com/fi-FI/kuluttajat-ja-ammattilaiset/tuotteet/tuotehaku/

Tehtävät