meta data for this page

Palkan verotus

Palkkatulojen verotus muodostuu valtion-, kunnallis- ja kirkollisverosta, Yle-verosta sekä sairausvakuutusmaksusta. Näistä palkansaajan kohdalta merkittävimmät ovat valtion- ja kunnallisvero.


Toteutuva verotus määräytyy aina edellisen vuoden todellisten ansiotulojen (palkka ja muut tulot) mukaan. Koska palkkatulot voivat vaihdella vuosittain paljonkin, palkasta maksetaan koko ajan ennakonpidätystä verokortin ennakonpidätysprosentin mukaisesti.


Vuoden alussa Verohallinto lähettää esitäytetyn veroilmoituksen, jossa on tiedot edellisen vuoden tuloista. Veroilmoituksessa ei välttämättä ole valmiina kaikkia tietoja, joten veroilmoitus voidaan täydentää. Täydennetyn veroilmoituksen perusteella määräytyvät edellisenä vuonna maksettavien verojen määrät. Jos ennakonpidätystä on maksettu täsmälleen saman verran kuin maksettava vero on, palkansaajan ei tarvitse maksaa lisäveroa (”mätkyjä”) eikä hän saa veronpalautusta. Jos ennakonpidätystä on maksettu liikaa suhteessa maksettavaan veroon, palkansaaja saa veronpalautusta. Jos ennakonpidätystä ei ole maksettu tarpeeksi, palkansaajan täytyy maksaa lisäveroa.

Ennakonpidätys

Palkasta maksetaan ennakonpidätystä verokortin mukaisen ennakonpidätysprosentin ja lisäprosentin mukaisesti. Verokortin tiedot määräytyvät edellisen vuoden verotietojen perusteella, joten jos tulot muuttuvat huomattavasti, kannattaa hankkia muutosverokortti.

Verokortti
EnnakonpidätysprosenttiTuloraja, euroa Lisäprosentti
12,025 805,25 € 32,0

Veroja maksetaan ennakonpidätysprosentin mukaisesti tulorajaan saakka. Tulorajan ylittävältä osalta maksetaan veroja lisäprosentin mukaisesti.

Esim. 1. Ennakonpidätys

a) Laske yllä olevan verokortin tietojen perusteella, kuinka paljon ennakonpidätystä maksetaan vuoden aikana, kun kuukausitulot ovat 1850 €/kk.


b) Laske yllä olevan verokortin tietojen perusteella, kuinka paljon ennakonpidätystä maksetaaan vuoden aikana, kun kuukausitulot ovat 2350 €/kk.

Ansiotulojen verotus

Seuraavassa käsitellään valtionveron ja kunnallisveron määräytymistä. Maksettavan valtion- ja kunnallisveron määrä selviävät aina seuraavana vuotena täydennetyn veroilmoituksen tietojen perusteella.


Maksettavien valtion- ja kunnallisveron suuruudet ovat muuttuneet vuoden 2023 alusta alkaen huomattavasti, koska sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu valtion rahoitukseen, joka saadaan valtionverotuksen kautta.

Valtionvero

Valtionvero on progressiivistä eli suuremmista tuloista maksetaan suhteessa enemmän veroa (suuremman veroprosentin mukaan). Valtionveroa ei makseta alle 18100 € vuosituloista. Maksettavan valtionveron (2023) suuruus määräytyy alla olevan taulukon mukaan:

Verotettava ansiotulo, € Vero alarajan kohdalla, € Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
0 - 19 899012,64
19 900 - 29 6992 515,36 19,00
29 700 - 48 9994 377,36 30,25
49 000 - 85 79910 215,61 34,00
85 800 - 22 727,61 44,00
Esim. 2. Valtionvero

a) Kuinka paljon 4 570 € vuosituloista maksetaan valtionveroa?


b) Kuinka paljon 27 200 € vuosituloista maksetaan valtionveroa?


c) Kuinka paljon 34 570 € vuosituloista maksetaan valtionveroa?

Kunnallisvero

Maksettavan kunnallisveron suuruus riippuu asuinkunnasta. Kunnat saavat itse päättää, kuinka paljon kunnallisveroprosentti on. Kunnallisveroprosentit ovat (vuonna 2023) Manner-Suomessa välillä 4,36 - 10,86 %.

Kunnallisveroa maksetaan yli 17 650 € vuosituloista.

Esim. 3. Kunnallisvero

Kuinka paljon 27 193,68 € vuosituloista maksetaan kunnallisveroa, kun kunnallisveroprosentti on 8,36.

Tehtävät