meta data for this page

Kemiallinen reaktio ja yhdisteet (kesken)

Tiivistelmä

 • Tässä
 • Tässä
  • alaotsikko
 • Jatkuu

Happimolekyylissä on kaksi happiatomia sitoutuneena toisiinsa.

Kaikki aine koostuu atomeista, mutta käytännössä vain jalokaasut ovat atomina yksin. Esimerkiksi happikaasussa on aina kaksi happiatomia sitoutuneena toisiinsa. Toisaalta esimerkiksi typpimolekyylissä on kaksi typpiatomia sitoutuneena toisiinsa. Tällaisia atomien välisiä sidoksia kutsutaan kemiallisiksi sidoksiksi.

Jos yksi hiiliatomi ja happimolekyyli törmäävät toisiinsa, ne voivat reagoida toistensa kanssa. Kemiallisessa reaktiossa atomien välisiä sidoksia katkeaa ja muodostuu uusia sidoksia. Näin muodostuu täysin uusia aineita. Hiilen ja hapen välistä reaktiota voidaan kuvata seuraavasti:

C + O2 → CO2

Tai sanallisesti ilmaistuna
Hiili + happi → Hiilidioksidi

Samalla reaktiossa voi vapautua energiaa. Tässä kemiallisessa reaktiossa kaksi ainetta reagoivat, jolloin aineet muuttuvat toisiksi aineiksi. Reaktiossa kaksi alkuainetta yhdistyy. Reaktiossa muodostuneessa hiilidioksissa on kahta eri alkuainetta, joten kyseessä on yhdiste.

Otsikko 2

Osaatko?

 1. Kysymys.
  1. Alakysymys?
  2. Alakysymys?
 2. Kysymys 2.
  1. Alakysymys
  2. Alakysymys.

Näytä vastaukset

Näytä vastaukset

 1. Vastaukset.
  1. alakysymyksen vastaus
  2. jne
 2. Kysymys 2
  1. alakysymys