meta data for this page
  •  

Pakkausmerkinnät ja pakkaaminen

Kemikaalien myyntipakkauksia koskevat säännöt ovat hyvin loogisia ja järkeviä. Pakkausten pitää olla turvallisia: pakkaukset eivät saa vuotaa, pakkaus ei saa reagoida kemikaalin kanssa, pakkauksen muoto tai ulkoasu ei saa houkutella lapsia, pakkaukset eivät saa johtaa kuluttajia harhaan. Pakkaus ei saa muistuttaa elintarviketta, kosmetiikkaa, lääkevalmistetta tai rehutuotetta.


Pakkauksessa täytyy olla tarvittaessa turvasuljin ja/tai näkövammaisten vaaratunnus.


Pakkauksessa täytyy olla varoitusetiketti. Varoitusetiketti tarkoittaa etikettiä tai etiketin osaa, jossa kerrotaa kemikaalilainsäädännön kannalta olennaiset tiedot. Kemikaalilainsäädäntö edellyttää, että varoitusetiketissä on luettava:

  • Kemikaalin kauppanimi
  • Varoitusmerkit ja huomiosana
  • H- ja P-lausekkeet
  • Kemikaalin toimittajan yhteystiedot
  • Pakkauksen sisällön määrä
  • Muut mahdolliset merkinnät. Esim. herkistävät aineet.


Varoitusetiketti pitää olla pysyvästi kiinnitettynä, tekstin pitää olla helposti luettavaa ja varoitusmerkkien pitää näkyä selvästi. Varoitusetikettissä täytyy olla tiedot vähintään sekä suomeksi että ruotsiksi.

Tehtävä