meta data for this page

Tilastot

Tietoa, johon liittyy lukumääriä, voidaan esittää erilaisten tilastojen avulla. Tilastoja esitetään taulukoina tai graafisina esityksinä erilaisten diagrammien avulla. Taulukoiden ja diagrammien avulla tieto pyritään saamaan helpommin hahmotettavaan muotoon.


Tilasto on aineisto, jossa esitellään tutkimuksen tai otannan avulla hankittuja havaintoja. Tutkittavia ominaisuuksia kutsutaan muuttujiksi.


Tilastojen ja kuvaajien lukeminen ja tulkinta on tärkeä arkielämän taito. Esimerkiksi bussi- tai juna-aikataulut ovat yleensä esitetty taulukoina.


Esim. 1. Tutki alla olevaa kuvaajaa. Mitä tietoa löydät alla olevasta kuvaajasta?


Kuva 1. Maailman väkiluku (miljardeina) 1950-2015.


Taulukot


Termejä:

Luokka: Aineisto luokitellaan sopiviin osiin. Osat muodostavat luokkia.

Luokkaväli: Kahden peräkkäisen luokan alarajojen erotus.

Luokkakeskus: Luokan ala- ja ylärajan keskiarvo eli luokan keskikohta.

Frekvenssi, f : Luokkaan kuuluvien muuttujien lukumäärä.

Suhteellinen frekvenssi, f-% : Luokkaan kuuluvien muuttujien prosenttiosuus koko aineistosta.

Summafrekvenssi: Havaintojen lukumäärä, jotka ovat enintään kyseisen luokan ylärajan suuruisia.

Luokitteluohjeita:

  • Sopiva luokkien lukumäärä on yleensä 4-6.
  • Luokkaväli on kaikissa luokissa sama. Vältä avoimia luokkavälejä eli alinta ja ylintä luokkaa, joiden ala- ja ylärajaa ei ole annettu.
  • Luokan alaraja on aina suurempi kuin edellisen luokan yläraja ts. kahden peräkkäisen luokan ala- ja yläraja eivät voi olla samat.Esim. 2. Luokittele ryhmän opiskelijoiden pituudet ja täydennä taulukko.

Pituudet: 155 cm, 158 cm, 158 cm, 160 cm, 161 cm, 161 cm, 162 cm, 164 cm, 164 cm, 165 cm, 165 cm, 165 cm, 168 cm, 169 cm, 170 cm, 174 cm, 175 cm, 178 cm, 180 cm, 184 cm.Tilastojen graafinen esittäminen