meta data for this page
  •  

Viikko 1: Oma esittely ja mitä viestintä on

Voit avata kuvan suuremmaksi klikkaamalla

Teksti: Oma esittely

  • Katso oheista kuvien kokoelmaa ja valitse kolme kuvaa.
  • Kerro niiden avulla, kuka olet.
  • Mieti kuvia esimerkiksi luonteenpiirteiden ja sinulle tärkeiden asioiden symboleina, älä pelkästään juuri niinä asioina, mitä ne ensisilmäyksellä esittävät.

Tehtävä: Elämäni aakkoset

  • Kirjoita linkin tiedostoon jokaisella aakkosten kirjaimella alkava sana, joka liittyy elämääsi. Kirjoita myös pieni selitys siitä, miten se liittyy.

Teksti: Mitä viestintä on?

  • Määrittele käsite viestintä omin sanoin. Mitä ajattelet sen tarkoittavan? Mitä eri asioita viestintä on?
  • Millaisia viestintätilanteita ammatissasi on? Mitä viestintätaitoja niissä tarvitaan?

Tehtävä: Oppijan tie

  • Etsi netistä, kirjasta tai lehdestä kuvaus jonkun ihmisen opiskelu- ja työurasta, tai haastattele jotakuta tuttuasi. Merkitse tehtävään tietojen lähde.
  • Piirrä aikajana hänen opiskelu- ja työurastaan. Mitä vaiheita siihen kuuluu?
  • Lisää aikajanaan merkintöjä siitä, mitä taitoja eri opiskelu- ja työpaikat ovat tuoneet tälle henkilölle, tai miten ne ovat vieneet häntä eteenpäin.