meta data for this page
  •  

Tilastolliset tunnusluvut, tehtäviä

Tehtävä 1. Ryhmässä on 4 ruskeasilmäistä, 9 sinisilmäistä ja 2 vihreäsilmäistä henkilöä. Ilmoita silmien värin moodi, mediaani ja keskiarvo.

Tehtävä 2. Eräässä mielipidekyselyssä saatiin seuraavat tulokset:
1 = Hyvä (4 kpl)
2 = Melko hyvä (8 kpl)
3 = Ei osaa sanoa (2 kpl)
4 = Melko huono (3 kpl)
5 = Huono (1 kpl)

Määritä mielipidetutkimuksen moodi, mediaani ja keskiarvo.

Tehtävä 3. Autoliike ilmoittaa myynnin moodin olevan Toyota. Mitä sillä tarkoitetaan?

Tehtävä 4. Keksi sellainen havaintojono, jonka mediaani on 3, moodi on 4 ja keskiarvo on 6.

Tehtävä 5. Erään ammattikorkeakoululuokan oppilaiden iät olivat seuraavat:

24, 21, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 52, 21, 21, 25, 31, 30, 21, 20, 23, 20, 24

Määritä
a) keskiarvo
b) moodi
c) mediaani

Tehtävä 6. Mikä on suomalaisten veriryhmien moodi?

Veriryhmä Osuus väestöstä (%)
A45
B17
AB8
O30

Tehtävä 7. Heitä noppaa 15 kertaa, kirjaa ylös saamasi pisteluvut. Määritä niiden moodi ja mediaani.

Tehtävä 8. Määritä lukujen 4, 12, 11, 10, 4, 11, 6, 8, 12 ja 13 vaihteluväli sekä vaihteluvälin pituus.

Tehtävä 9. Noppaa heitettiin viisi kertaa ja saatiin silmäluvut 6, 2, 3, 2, 4. Laske pistelukujen
a) keskiarvo
b) keskihajonta.

Tehtävä 10. Erään ryhmän Cooperin testissä saatiin seuraavat tulokset:

2100 m, 2200 m, 2400 m, 2500 m, 2600 m, 2650 m, 2700 m, 2800 m ja 3000 m

Laske tulosten
a) vaihteluväli
b) vaihteluvälin pituus
c) keskiarvo
d) keskihajonta.

Tehtävä 11. Laske seuraavien lukujen keskiarvot ja keskihajonnat.
a) –2, -1, 0, 1, 2
b) 2, 2, 2, 2, 2
c) 1, 2, 3
d) 1, 1, 2, 2, 3, 3