meta data for this page
  •  

Palkan verotus, tehtävät

Teoriaa tehtävien tueksi

1. Kuukausipalkkasi on 1759,42 €. Kuinka paljon maksat ennakonpidätystä kuukaudessa? Verokortissasi on seuraavat tiedot:

Ennakonpidätysprosentti Tuloraja, euroa Lisäprosentti
12,0 25 805,25 € 32,0

2. Kuukausipalkkasi on 2266,14 €. Kuinka paljon maksat ennakonpidätystä kuukaudessa? Käytä 1. tehtävän verokortin tietoja.

3. Vuoden bruttotulosi ovat 26548 € ja nettotulosi ovat 19646 €. Kuinka paljon olet maksanut veroja ja muita maksuja prosentteina palkastasi?

4. Olet maksanut vuoden mittaan veroja ja muita maksuja palkastasi 23,8 %. Vuoden nettotulosi ovat 21548 €. Kuinka paljon olivat vuoden bruttotulosi?

5. Joudutko maksamaan lisäveroa vai saatko veronpalautusta ja kuinka paljon, jos
a) olet maksanut ennakonpidätystä vuoden mittaan 4201,15 € ja verotietojen mukaan sinun olisi pitänyt maksaa veroja 3096,63 €?
b) olet maksanut ennakonpidätystä vuoden mittaan 2678,25 € ja verotietojen mukaan sinun olisi pitänyt maksaa veroja 3096,63 €?

6. Kuinka paljon valtionveroa joutuu maksamaan, jos kuukausitulot ovat
a) 2056,36 €/kk
b) 1780,90 €/kk

7. Vuoden 2020 matalin kunnallisveroprosentti on Kauniaisissa (17,0 %) ja korkein kunnallisveroprosentti on Keski-Pohjanmaalla Halsualla (23,5 %). Kuinka paljon korkeampi Halsuan kunnallisveroprosentti on verrattuna Kauniaisten kunnallisveroprosenttiin
a) prosenttiyksikköinä?
b) prosentteina?

8. Laske kuinka paljon joudut maksamaan kunnallisveroa 2056,36 € kuukausituloista. Asut Ilmajoella, jossa kunnallisveroprosentti on 21,0.

9. Työskentelet aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana ja kuukausipalkkasi on 1916,65 €. Laske kuinka paljon maksat vuodessa valtion- ja kunnallisveroa, kun mahdollisia vähennyksiä ei huomioida. Kunnallisveroprosenttisi on 21,0.

10. Työskentelet kouluavustaja ja kuukausipalkkasi on 1780,90 €. Laske kuinka paljon maksat vuodessa valtion- ja kunnallisveroa, kun mahdollisia vähennyksiä ei huomioida. Kunnallisveroprosenttisi on 21,0.